Nowe dane wskazujące na wahania w zakresie ataków ransomware i roszczeń płatniczych wskazują na znaczące zmiany jakie mają miejsce w zakresie cyberzagrożeń. Czy takie wahania mogą spowodować zmiany na rynku ubezpieczeń cybernetycznych? Jeśli tak, to jaki wpływ będą miały na ubezpieczycieli i organizacje?

Z danych ubezlieczalni wynika, że koszty związane z roszczeniami dotyczącymi ransomware wyraźnie się zmieniają. Odkryto, że podczas gdy w okresie od II kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r. nastąpił wzrost liczby roszczeń związanych z ransomware, w II kwartale 2021 r. nastąpił ich spadek o 50%, a tendencja ta utrzymała się do III kwartału 2021 r. Co więcej, liczba zgłoszeń ransomware skutkujących zapłaceniem okupu zmniejszyła się z 44% w III kwartale 2020 r. do zaledwie 12% w III kwartale 2021 r.

Można dostrzec konkretne zmiany w trendach dotyczących roszczeń związanych z oprogramowaniem ransomware, ale w jaki sposób będą one wpływać na rynek ubezpieczeń cybernetycznych w przyszłości? Czy ceny polis mogą się zmienić, aby odzwierciedlić spadek liczby ataków ransomware i roszczeń o okup? Czy firmy będą nagradzane lepszymi ofertami, jeśli położą większy nacisk na zapobieganie atakom i odzyskiwanie danych po atakach ransomware?

Eksperci są zdania, że strategie ciągłości działania związane z tymi trendami będą prawdopodobnie pozytywnie postrzegane przez rynek ubezpieczeń cybernetycznych. Firmy podejmują proaktywne działania w celu ograniczenia tego ryzyka, ale również wskazuje na ogólny trend w kierunku większej odporności w cyberprzestrzeni, jako części procesu zarządzania ryzykiem, co powinno zmniejszyć koszty strat w przyszłości.