Kupowanie ubezpieczenia OC wiąże się ze sporym wydatkiem. Kwota jaką trzeba na ten cel przeznaczyć, jest zawsze znaczna. Na szczęście u większości ubezpieczycieli istnieje możliwość nabywania ubezpieczenia OC na raty. W zależności od oferty może to być od trzech do czterech rat.

Oczywiście w przypadku spłaty w ratach końcowa cena ubezpieczenia może być trochę większa, ale jeśli nie dysponuje się odpowiednią ilością gotówki tego samego dnia, gdy trzeba kupić ubezpieczenie OC, to może być jedyne rozwiązanie. Raty zazwyczaj są płacone w kolejnych następujących po sobie miesiącach.

W przypadku, gdy w trakcie spłaty ubezpieczenia OC w sposób ratalny ma miejsce sprzedaż pojazdu, to zbywca musi poinformować o tym jak wygląda u niego sytuacja na dzień dzisiejszy z ubezpieczeniem. Też może mieć miejsce przeliczenie wysokości składki pod nowego właściciela lub może dość do rozwiązania umowy. Nowy właściciel musi tego samego dnia, gdy podpisuje umowę nabyć ubezpieczenie OC we własnym zakresie. Jeśli zbywca nie poinformuje zakładu ubezpieczeń o dokonanej transakcji zbycia auta, może on być narażony na kary finansowe.