Kiedy kupujemy polisę ubezpieczeniową na życie, to w dokumentach pojawia się wzmianka o beneficjencie ubezpieczenia. Kim jest ta osoba i jakie przysługują jej prawa? O tym kilka słów poniżej.

Nabywanie polisy na życie zazwyczaj wiąże się z koniecznością zabezpieczenia bytu najbliższych, gdy nas nagle zabraknie. Możemy więc wskazać towarzystwu ubezpieczeniowemu tak zwanych uposażonych, czyli osobę fizyczną lub prawną, która po naszej śmierci otrzyma pieniądze. W dokumencie wyrażającym naszą wolę możemy:

  • wskazać nawet kilka osób, a nawet procentowo określić podział kwoty z ubezpieczenia;
  • wskazana osoba nie musi być z nami spokrewniona;
  • wskazać można osobę poniżej 18 roku życia;
  • wskazać można każdą organizację posiadającą osobowość prawną;

Dodatkowo w terminologii pojawiają się beneficjenci główni oraz zastępczy. Do tej pierwszych zalicza grupę osób, które w pierwszej kolejności mogą otrzymać odszkodowanie. Jednak, gdy w międzyczasie także umrze beneficjent właściwy i nie będzie mógł odebrać uposażenia, to wtedy istnieje możliwość odebrania środków przez kolejne wskazane osoby.

W sytuacji, gdy nie będzie wskazany beneficjent w polisie ubezpieczeniowej na życie, ubezpieczyciel sam będzie poszukiwał osoby, która może odebrać uposażenie. Stosowane są wtedy procedury spadkowe.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *