Ubezpieczenie ma stanowić wsparcie w krytycznych sytuacjach. Do takich można zaliczyć udar mózgu. Kiedy ma miejsce, dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego i obumarcia części funkcjonujących neuronów. Udar jest bardzo często śmiertelny, więc jeśli ktoś jest zdania, że jest narażony na jego wystąpienie powinien nabyć stosowne ubezpieczenie. Kwota będzie stanowić zabezpieczenie finansowe dla bliskich i pozwoli uporządkować najpilniejsze sprawy.   

Polisa także będzie stanowić dobre wsparcie w przypadku rehabilitacji po udarze. Podstawowym dokumentem na bazie którego jest wypłacane świadczenie, to opinia biegłego lekarza oraz badania tomograficzne.

Warto wyprzedzać fakty, gdyż udar mózgu nie występuje tylko u osób starszych lub często chorujących. Młode aktywne osoby, także mogą paść ofiarą udaru. Długotrwała rehabilitacja rokująca choć częściowy powrót do normalności jest kosztowny, dlatego nie wolno bagatelizować problemu. Systematycznie odprowadzana składka może rozwiązań naprawdę karkołomny problem!