Polisa na narty może różnie kosztować, a zakres ochrony też może być
uzależniony od wielu czynników. Warto prześwietlić ubezpieczenia, aby
wybrać najlepsze rozwiązanie na planowany zagraniczny wyjazd
narciarski?

Narty lub snowboard wiążą się zawsze z emocjami i dawką dużej energii, ale
także ryzykiem, którego skutki można zminimalizować wybierając odpowiednią
polisę. Polacy na szczęście mają tę świadomość i planują zimowe urlopy z
wybraną ofertą ubezpieczeniową. Każda oferta dotycząca ubezpieczeń
turystycznych ma swoje zalety i wady, dlatego konieczna jest wnikliwa analiza
naszych oczekiwań.

Dokonaj właściwego wyboru

Właściwy wybór to analiza swoich potrzeb. Chcąc uzyskać dostępne na rynku
oferty należy skoncentrować uwagę na sumie gwarancyjnej, przeanalizować
zakres ochrony oraz dodatkowe rozszerzenia, ważnym czynnikiem jest też sam
charakter wyjazdu. Nie można sugerować się wyższą suma ubezpieczenia –
może ona nie gwarantować pełnej ochrony, zaś droższa polisa może okazać się
mniej skuteczna od tańszej. Wynika to z prostej przyczyny – zakres ochrony
ubezpieczeń tego typu określany jest samodzielnie przez zakłady ubezpieczeń.

Sporty ekstremalne – z wysokim ryzykiem.

Po sprecyzowaniu celu swojego wyjazdu z góry należy zapoznać się dokładnie z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby upewnić się, czy planowane przez
nas aktywności są objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeśli tak nie jest, dopiero

po podpisaniu dodatkowej klauzuli, rozpoczyna się odpowiedzialność
ubezpieczyciela za skutki wypadków powstałych podczas wyczynowego lub
zawodowego uprawiania sportów zimowych. Często ubezpieczyciele do sportów
wysokiego ryzyka zaliczają wszelkie dyscypliny sportowe, uprawiane poza
wyznaczonymi szlakami, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych
umiejętności, odwagi i ponoszenia dużego ryzyka. Standardowe ubezpieczenia
jednak nie obejmują ochroną finansową zdarzeń wynikłych z uprawiania sportów
tego typu. W umowach towarzystw znajdziemy nieco odmienne definicje trzeba
je skorygować o treści w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i prawidłowo
zinterpretować. Podstawa to prawidłowe interpretacja w połączeniu z naszymi
oczekiwaniami.

Wyjazd z rodziną – szansa na zniżkę.

W rodzinnym gronie lub większą grupą przyjaciół możemy dodatkowo liczyć na
zniżki w składce. Generalnie ceny ubezpieczenia turystycznego na zagraniczny
wyjazd dla czteroosobowej rodziny zaczynają się już od 120 zł. warto pamiętać i
jeszcze dodatkowo rozszerzyć ubezpieczenie o pakiet assistance.

Pięknie zaplanowany zimowy wypoczynek, przyprószony płatkami śniegu i
pięknym krajobrazem, który będzie obfitował w różnego rodzaju aktywności
fizyczne – należy zawsze do bezpiecznych, ale pod jednym warunkiem – kiedy
zakupimy odpowiedni produkt dotyczący ubezpieczenia turystycznego.

woman wearing brown coat 700535