W Bartoszycach powstał jeden z pierwszych krzyżackich zamków. Później zacieśnienie więzów z Polską wskutek wasalizacji lennej Prus Książęcych w 1525 r., dobrze wpłynęło na rozwój miasta i okolic. Ożywił się handel zbożem, futrami, drewnem, chmielem, bursztynem. Złotym wiekiem w historii Bartoszyc był wiek XVI, jak również XVII. Miasto zaznaczyło rozwój we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Zyskało miano drugiego miasta po Królewcu w Prusach Książęcych.

Po przemianach w 1989 i kryzysie w handlu z republikami byłego Związku Radzieckiego zamknięte zostało kolejowe przejście graniczne w pobliskim Głomnie. Dzisiaj rozwój gospodarczy miasta związany jest z położeniem blisko przejścia granicznego w Bezledach i drogi krajowej nr 51 oraz dobrze rozwiniętym zapleczem turystycznym. Na terenie miasta znajduje się również filia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od paru lat Bartoszyce uzyskują tytuł Gminy Fair Play.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to z tego regionu Interpolisa ma bardzo dużo zapytań. Nic w tym dziwnego, gdyż każdy chce tutaj być dobre zabezpieczony na wypadek różnych, nieprzewidzianych sytuacji. W ofercie Interpolisy znajdziemy najlepsze ubezpieczenia OC samochodowe oraz bardzo dobrze zoptymalizowane polisy na życie. Wszystko w przystępnych cenach oraz z przejrzystymi umowami. Zapraszamy do kontaktu!