Orneta położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie lidzbarskim nad Drwęcą Warmińską i Jeziorem Mieczowym.  Orneta jest niewielkim ośrodkiem przemysłowym, ośrodkiem handlowym i usługowym dla okolicznych miejscowości. Największym przedsiębiorstwem w mieście jest spółka z udziałem kapitału szwedzkiego Gunnebo Industries produkująca zawiesia i osprzęt dźwignicowy oraz zamocowania budowlane. Do innych spółek ważnych dla miasta zaliczyć można spółkę Orneta Energia zajmującą się dostarczaniem ciepła i energii dla miasta oraz wykonującą usługi dla przedsiębiorstw i ludności, która prowadzi też sprzedaż węgla.

Natomiast życiem kulturalnym Ornety opiekuje się Miejski Dom Kultury, który jest organizatorem wielu imprez rozrywkowych, kulturalnych, oświatowych i lokalnych w mieście. Organizuje on zajęcia kulturalne dla młodzieży, dzieci, dorosłych i osób starszych. Mieszkańcy mają szansę uczestniczyć w kołach zainteresowań, zrzeszać z klubach i stowarzyszeniach.

Lokalna społeczność prężnie działa gospodarczo i rozwija swoje umiejętności. Tak samo ważnym aspektem życia dla tutejszych ludzi jest posiadanie dobrego ubezpieczenia. Z najlepszą ofertą przychodzi Interpolisa. Eksperci tego pośrednictwa mają w zanadrzu przygotowana najlepsze OC samochodowe na cały rok. Tak samo tutaj można nabyć OC krótkoterminowe, które jest bardzo dobrą opcją przede wszystkim dla handlarzy pojazdów. Zapraszamy do kontaktu w celu sprawdzenia oferty!