Gorzów Wielkopolski wraz z 24 gminami i 5 powiatami województwa lubuskiego oraz 4 gminami i 1 powiatem województwa zachodniopomorskiego tworzy Aglomerację Gorzowską zamieszkałą przez ponad 400 000 mieszkańców. W okresie wczesnego średniowiecza (od X wieku), tereny ujścia rzeki Warty znajdowały się pod panowaniem i kontrolą państwa Polan, a następnie Królestwa Polskiego. Postępujący proces rozbicia dzielnicowego piastowskiego państwa polskiego, doprowadził do utraty tych terenów na rzecz zachodnich sąsiadów. Oznacza to, że miasto ma naprawdę bardzo dawne tradycje i korzenie. Obecnie miasto stara się nadążyć za duchem czasu i walczy o swoje miejsce na rynku gospodarczym. W 2008 r. irlandzka firma Caelum Development rozpoczęła budowę największego obiektu handlowego w województwie – NoVa Park, który został otwarty 18 kwietnia 2012r. Planowana jest także nowa Galeria Zielona Przystań, której budowa zakończy się w 2014 r. W 2012 wydatki budżetu samorządu Gorzowa wynosiły 420,9 mln zł, a dochody budżetu 438,4 mln zł. Zadłużenie (dług publiczny) samorządu na koniec 2012 r. wynosiło 186,6 mln zł, co stanowiło 42,6% wysokości wykonywanych dochodów. W Gorzowie Wielkopolskim także bardzo popularne jest wykupowanie bardzo dobrych ubezpieczeń samochodowych. Najlepsze propozycje ma przygotowane firma Interpolisa! Doradcy ubezpieczeniowi z bogatym doświadczeniem i znajomością rynku pomogą zabezpieczyć pojazd, dom lub ważne dla Ciebie dobra ruchome. Wykupienie polisy z doświadczonym zespołem nie będzie trudne, a przyniesie bardzo dużo korzyści!