Pojawiło się ważne orzeczenie Sądu Najwyższego. Jego zdaniem jest niezgodne z prawem zgłaszać roszczeń z raz zawartej ugody. Orzeczenie zostało wydane na kanwie sprawy sprzed 14 lat. Po śmierci syna pracującego na niesprawnym, nieubezpieczonym ciągniku, ojcu wypłacono odszkodowanie w ramach podpisanej ugody. Obecnie sprawa ponownie wróciła na kanwę sądową, gdyż ojciec zaczął się domagać zadośćuczynienia. Jednak w trakcie postępowania i prowadzonych starć, w sprawie musiał się wypowiedzieć Sąd Najwyższy. Orzekł on, że wykonanie zobowiązania wynikającego z ugody prowadzi do ostatecznego wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego jej strony. “Nie mogą zatem powstać nowe roszczenia, wynikające z tych samych stosunków prawnych, co roszczenia już objęte ugodą, gdyż wykonanie zawartej uprzednio ugody pociąga za sobą wygaśnięcie tego stosunki prawnego.” Dla całej branży ubezpieczeniowej ten wyrok ma ogromne znaczenie dla całej branży ubezpieczeniowej. – Niewzruszalność zawartych ugód, potwierdzona obecnie wyrokiem Sądu Najwyższego, ma kluczowe znaczenie dla pewności stron tego stosunku prawnego, a w konsekwencji gotowości do ich zawierania w przyszłości – podkreśla Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG. Jeśli chcesz w razie wypadu otrzymać odpowiednią kwotę odszkodowania, to skontaktuj się ze specjalistami Interpolisy. Wybiorą oni dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie OC lub inną wartościową polisę. Wszystko załatwisz online i bez potrzeby przepłacania!