Sąd Najwyższy ogłosił orzeczenie, które jest bardzo korzystne dla ubezpieczonych klientów. Poszkodowany może, według swojego wyboru, żądać od ubezpieczyciela zapłaty kosztów hipotetycznej naprawy albo zapłaty odpowiedniej sumy ustalonej zgodnie z metodą różnicy. Roszczenie o zapłatę odszkodowania, i jego zakres, nie zależy od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy. W praktyce oznacza to, że pojazd może być naprawiony nawet osobiście przez poszkodowanego. Jeśli chcesz korzystać z pełni praw osoby ubezpieczonej, to kup polisę OC. Za jej sprawą będziesz mógł nabyć wysokie odszkodowanie w kryzysowej sytuacji. Dobre propozycje dla swoich klientów ma przygotowane firma Interpolisa. Zapraszamy do kontaktu, a na pewno uda się znaleźć coś naprawdę interesującego!