Miałeś kolizję z leśnym zwierzęciem i nie wiesz, czy otrzymasz odszkodowanie? Na szczęście istnieje procedura, która zapewnia wypłatę pieniędzy w takiej sytuacji. Przede wszystkim obowiązek ten będzie leżał na zarządcy dróg. W zależności na jakiej drodze miało miejsce zdarzenie, będzie można starać się o fundusze w odpowiedniej jednostce.

Podział jest następujący: wójt, burmistrz lub prezydent miasta: drogi gminne, zarząd powiatu: drogi powiatowe, zarząd województwa: drogi wojewódzkie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: drogi krajowe.

W związku z powyższym, kierowca będzie musiał udowodnić zarządcy drogi nieprawidłowe działanie lub zaniechanie działania. W opisywanej sytuacji ciężar dowodu spoczywa na właścicielu uszkodzonego auta. Warto się tutaj powołać na artykuł 6 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym “ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Warto zaznaczyć, że po takim zdarzeniu o wiele łatwiej jest wypłacić odszkodowanie, gdy osoba odpowiedzialna za wypłatę ma ubezpieczenia AC. Jest w takiej sytuacji Ubezpieczycielowi trudniej jest odmówić wypłaty żądanej kwoty. Jeśli chcesz wiedzieć więcej jak jest dobrze się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, to skontaktuj się z Interpolisą! Profesjonalna pomoc ekspertów może bardzo dobrze zaprocentować w przyszłości!