Resort finansów planuje zwiększenie kwoty gwarancyjnej z ubezpieczeń OC. W najbliższym czasie kwoty mogą sięgać 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz do 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu. Ministerstwo finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że przewidziane w nim podwyższenie sum gwarancyjnych wynika z przepisów unijnych. Zgodnie z nimi co pięć lat kwoty sum gwarancyjnych podlegają przeglądowi i podnoszone są o wielkość stanowiącą procentową zmianę zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych – HICP. Polska korzystała z okresu przejściowego do czerwca 2012 roku. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z tym, że niektóre regulacje zaczną obowiązywać 31 grudnia 2018 r. a inne po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Chcąc korzystać z najlepszych ubezpieczeń OC, koniecznie skontaktuj się z Interpolisą! Firma ma bogate doświadczenie w dobieraniu najlepszych polis dla swoich klientów. Na pewno będziesz zadowolony z przedstawionych propozycji!