Sieradz historycznie stanowił siedzibę województwa sieradzkiego, które w minionych stuleciach odgrywało znaczącą rolę. W 1793 roku, miasto zostaje zajęte przez Prusy i nabiera marginalnego znaczenia pod względem administracyjnym. Obecnie na potencjał gospodarczy Sieradza składa się ponad 4 300 podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście firm z kapitałem zagranicznym, które lokują środki przede wszystkim w branże: budowlaną, spożywczą, samochodową, elektroniczną, handlową, farmaceutyczną oraz tekstylną. W Sieradzu działają również podmioty wspierające lokalnych przedsiębiorców. Rozwija się handel i rynek nieruchomości. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej, która sukcesywnie jest modernizowana i rozbudowywana. Jeśli mieszkasz w Sieradzu i zależy Ci na jak najlepszym ubezpieczeniu, to koniecznie skontaktuj się z dobrym dystrybutorem. Warto abyś wiedział, że ubezpieczenie OC samochodowe, polisę na życie lub ubezpieczenie rolnicze kupisz w Interpolisie. Każda oferta jest przedstawiona w sposób zrozumiały i przejrzysty, aby każdy mógł świadomie podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Jesteśmy pewni, że tak dobrych ubezpieczeń nie znajdziesz w całym Sieradzu – Interpolisa ma w swojej ofercie takie propozycje, których nie mają inne pośrednictwa ubezpieczeniowe!