Sosnowiec to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest piątym miastem pod względem wielkości na Śląsku. Prawa miejskie ten ośrodek posiada od 1902 roku. Sosnowiec powstał jako miasto przemysłowe, dzięki szybkiemu rozwojowi przemysłu ciężkiego. Swój rozwój zawdzięcza głównie dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych. Po 1989 w mieście nastąpiła restrukturyzacja przemysłu, gdzie w wyniku likwidacji większości zakładów wydobywczych uległ zmianie profil rozwoju miasta z górniczo-hutniczego przekształcił się w przemysłowo-handlowy z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych. Mieszkańcy Sosnowca ponadto poszukują dobrych rozwiązań ubezpieczeniowych. Wiedzą od lat, że najlepszą ofertę produktową ma firma Interpolisa, która obsługuje klientów z całej Polski. Warto zapoznać się z ubezpieczeniami OC samochodowymi lub polisami na życie. Każda oferta jest przedstawiona w sposób zrozumiały i przejrzysty, aby każdy mógł świadomie podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Zapraszamy na bezpłatną konsultację wszystkich mieszkańców z Sosnowca!