Stolicą województwa podlaskiego jest Białystok. W tej części kraju bardzo mocno jest rozwinięty przemysł włókienniczy, przemysł elektromaszynowy, drzewny oraz spożywczy. Mieszka tutaj niespełna 300 tysięcy mieszkańców, którzy są jak na polskie warunki mocno zróżnicowani kulturowo. Żyją tutaj Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy i Romowie – każda z nacji tworzy swoje enklawy i dba o zachowanie swojej tradycji, co ma istotny wpływ na charakter miasta.

Mieszkańcy Białegostoku wiedzą, że godną uwagi ofertę ubezpieczeń ma Interpolisa. Czemu? Bo tylko tutaj w jednym miejscu można w dobrej cenie zakupić dla siebie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie OC/AC, polisę turystyczną lub na ubezpieczenie majątku. Co ważne, aby kupić polisę nie musisz stawiać się w biurze osobiście – wszystko może być załatwione online, a dokumenty zostaną dostarczone na maila!