Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Zakłady ubezpieczeń już bardzo precyzyjnie informują jak wysoką pulę świadczeń wypłacili swoim klientom do tej pory w 2017 roku. Jak podają aktualne zestawienia kwota ta, opiewa na sumę 29,6 mln złotych. PIU zaznacza, że w trakcie III ostatnich kwartałów cała branża przekazała 876 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa. Kwota ta, była wyliczona od 46 mld zł, bo na tyle opiewa suma wszystkich zebranych składek. Kwota opodatkowania jest o 12,7 proc. większa, niż rok wcześniej. W kontekście rynku komunikacyjnego to po trzech kwartałach tego roku zostało wypłaconych o 8,3 proc. więcej odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego, bo 6,3 mld zł. Więcej o 6,7 proc. wypłaconych zostało odszkodowań z autocasco gdyż 3,3 mld zł. Na podstawie powyższych zestawień, bardzo dobrze widać, że rynek ubezpieczeń w Polsce ma się bardzo dobrze. W ofertach można znaleźć wiele atrakcyjnych rozwiązań, takich jak ubezpieczenia na życie na raty, ubezpieczenia OC czy polisy turystyczne. Co ważne dla klientów, spełniają w sposób skuteczny i autentyczny swoją rolę. Jeśli potrzebujesz w najbliższym czasie ubezpieczyć się, to odwiedź Interpolisę!