Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na mocy nowelizacji prawa może wydawać poglądy w trakcie toczących się spraw w sądach powszechnych. Do samego końca czerwca do UOKiK wpłynęło około 270 zapytań w różnych sprawach konsumenckich. Warto zaznaczyć, że ponad 100 zapytań dotyczyło spraw związanych z denominacją hipotecznych kredytów zaciągniętych w franku szwajcarskim, polisolokat oraz dotyczących wypłaty odszkodowania. Aktywność UOKiK w sprawach konsumenckich ma umocnić słabszą stronę postępowania jaką jest klient. UOKiK wypowiada się w sprawach w których przemawia za tym interes publiczny oraz dotyczy ochrony praw konsumentów. UOKiK wystawia pogląd na wniosek sądu, konsumenta lub przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie z biegiem czasu, wystawiane poglądy będą miały istotny wpływ na usystematyzowanie orzecznictwa sądowego w sprawach konsumenckich. Warto wiedzieć o możliwości uzyskania wsparcia ze strony UOKiK w szczególności, gdy chodzi o dochodzenie swoich z ubezpieczycielem, który zaniża wysokość świadczenia.