Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit zajął stanowisko w sprawie interpelacji Posła Piotra Liroya-Marca w sprawie czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego.

W dokumencie z Ministerstwa o numerze 7171 znajduje się następująca odpowiedź:”W dniu 25 października 2016 roku skierowano do Marszałka Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym wnioskowany przez posłów KP Kukiz’15, w którym między innymi znalazły się propozycje rozszerzenia możliwości czasowego wycofania pojazdów z ruchu na wszystkie pojazdy podlegające w Polsce rejestracji. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza kierunkowo poprzeć tę propozycję.”

Niestety podsekretarz zaznacza, iż wycofanie pojazdu niekoniecznie wiązałoby się z oszczędnościami dla właściciela. “W przypadku wprowadzenia możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego, motocykla czy motoroweru, właściciel tego pojazdu również ponosiłby koszty związane z tym wycofaniem (opłata za decyzję o czasowym wycofaniu i związany z tym depozyt tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego), a także nałożone zostałyby na niego dodatkowe obowiązki związane m.in. z koniecznością zapewnienia wycofanemu z ruchu pojazdowi postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu”.

Według panującego obecnie prawa możliwość czasowego wycofania pojazdu jest przewidziana tylko dla pojazdów ciężarowych i autobusów. Z ciągłego ubezpieczenia OC są również zwolnione pojazdy historyczne, które mają odpowiednie potwierdzenie rzeczoznawcy. Jak wykazuje praktyka, dziś brak możliwości czasowego wyrejestrowania stanowi bolączkę głównie dla właścicieli pojazdów zabytkowych, motocykli oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych. Absurdem może wydawać się fakt, że nawet kompletnie rozbity pojazd musi posiadać aktualna polisę OC. Dlatego z pragmatycznego punktu widzenia i komfortu kierowców zmiany wydają się być konieczne.

Dlatego jeśli chcesz oszczędzać, to skontaktuj się z doradcami serwisu Interpolisa! Skorzystaj z oferty ubezpieczeń oc ac dla starych samochodów i optymalizuj koszty użytkowania pojazdu! Pamiętaj, że serwis Interpolisa daje również możliwość zakupu polisy oc online, co zdecydowanie usprawnia cały administracyjny proces załatwiania istotnych dokumentów. Zapraszamy do zapoznania się z bardzo bogatą ofertą produktową, która będzie ochraniać to co jest dla Ciebie najważniejsze!