Chcąc otrzymać prawo jazdy kandydat musi przedłożyć odpowiednie dokumenty wystawione przez lekarza w celu potwierdzenia stanu swojego zdrowia. Natomiast kierowcy zawodowi muszą przechodzić okresowe badania mające na celu potwierdzenie ich możliwości do wykonywania pracy.

Według zapisów ustawy, gdy kierowca ma mniej, niż 60 lat, to musi badać się średnio co 5 lat. W przypadku, gdy przekroczył już 60 rok życia, to musi odwiedzać specjalistę co 30 miesięcy.
Dokument potwierdzający stan zdrowia wystawiają odpowiednio uprawnieni lekarze posiadający co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza medycyny transportu, medycyny pracy lub inną pokrewną specjalizację uznaną rejestrowaną przez marszałka województwa.
W ramach badania pacjent może być skierowany na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoba badana otrzymuje orzeczenie lekarskie o które się ubiega.

Kiedy wszystkie sprawy u lekarza zostaną załatwione, to warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu oc dla kierowców zawodowych. Pakiet dobrych rozwiązań znajdziesz w serwisie Interpolisa. Tego typu ubezpieczenie będzie stanowić świetne wsparcie dla osób będących ciągle w tresie, które są narażone na wiele nieprzewidywalnych zdarzeń. W serwisie są dostępne najniższe stawki oc na rynku, co na pewno jeszcze bardziej zachęci do zrealizowania dobrego zakupu. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i sprawne wystawianie dokumentów!