Kierowcy coraz częściej muszą mierzyć się z niesłusznym orzekaniem szkody całkowitej przez ubezpieczyciela. Ta procedura wiąże się z wypłatą mniejszego odszkodowania, zamiast pokrycia kosztów naprawy konkretnego uszkodzenia w serwisie. Cały proceder jest najbardziej dotkliwy dla posiadaczy aut z większym przebiegiem. Ubezpieczyciel, z powodu zaniżania wartości pojazdu, wypłaca kwotę niewystarczającą na pokrycie kosztów naprawy w warsztacie.

Szkoda całkowita powstaje, gdy ubezpieczyciel po przeprowadzeniu ekspertyzy uzna, iż pojazd nie nadaje się do naprawy lub koszty renowacji są bardzo duże. W takim wypadku kierowcy jest wypłacane odszkodowanie deferencyjne, będące różnicą wartości pojazdu przed i po kolizji.

O rodzaju szkody jednostronnie orzeka zakład ubezpieczeniowy, co może doprowadzić do licznych nadużyć. W raporcie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2013 można przeczytać o wzroście spraw sądowych podważających jakość usługi związanej z usunięciem szkody po wypadku komunikacyjnym. Zdaniem powodów sposób oceniania skutków wypadku był niestaranny i wykorzystywał luki wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Na szczęście świadomość kierowców rośnie. W ciągu dwóch lat (od 2013 do 2015 roku) liczba zgłaszanych spraw o nieprawidłowo stwierdzone odszkodowanie wzrosła z 1993 na 2939 przypadków.

W artykułach zawartych w „Monitorze Ubezpieczeniowym” redagowanym przez Biuro Rzecznika Finansowego autorzy tekstów zaznaczają przede wszystkim, że zakłady ubezpieczeń przyjmują złe modele pojazdu, stosują nieuzasadnione zasady obniżania wartości samochodu lub nie uwzględniają dobrego stanu technicznego i dodatkowego wyposażenia.

Walka z zakładami ubezpieczeń jest trudna, lecz niepozbawiona nadziei na sukces. Przedstawiając odpowiednio mocne dowody można skłonić ubezpieczyciela do zweryfikowania stanowiska bez potrzeby angażowania sądu. Wystarczy wykazać się cierpliwością do całego procesu weryfikacji szkody.

Aby uniknąć problemów i nieporozumień przy wypłacie należnych pieniędzy warto skorzystać z usług sprawdzonych firm. Z takim współpracuje Interpolisa.pl Doradcy Interpolisy każdego dnia znajdują dla klientów najlepsze ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC oraz Assistance. Interpolisa.pl współpracuje z firmami cieszącymi się dużą renomą. Klienci będą mogli liczyć na wysoką jakość obsługi i profesjonalnie wykonaną ocenę szkód powypadkowych.