Firma Interpolisa realizuje projekt pod tytułem:

„Automatyzacja procesów biznesowych Firmy Interpolisa Olga Witczak”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


  Postępowanie ofertowe z dnia 27.10.2014 - zakończone

 

innowacyjna gospodarka

logo parp